Harmonogram egzaminów

oraz

wytyczne dotyczące zasad sanitarnych obowiązujących na egzaminach zawodowych w sesji ZIMA 2021

 

Harmonogram egzaminów – sesja zima 2021

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • 11.01.2021 egzamin praktyczny AU.22– godzina 9.00 (dokumentacja)
  • 7 zdających (technikum + szkoła branżowa)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 12.01.2021 egzamin pisemny EE.08, AU.20, AU.15 – godzina 10.00 (wydrukowane arkusze)
  • 6 zdających (technikum + szkoła branżowa)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 14.01.2020 egzamin praktyczny E.14 godz. 8.00 (dokumentacja przy użyciu komputera – model dk)
  • 1 zdający ( technikum)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 21.01.2021 egzamin praktyczny EE.08 – godzina 12.30 – sala 216 (wykonanie na komputerze)
  • 3 zdających (technikum)
Prosimy o stawienie się 60 min przed godziną rozpoczęcia egzaminu z dowodem potwierdzającym tożsamość!!!
 • Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć DŁUGOPIS (PIÓRO) Z CZARNYM TUSZEM (ATRAMENTEM) oraz może mied kalkulator prosty*, zgodne z komunikatem dyrektora CKE
 • Każdy zdający w części praktycznej powinien mied DŁUGOPIS (PIÓRO) Z CZARNYM TUSZEM (ATRAMENTEM) oraz własne przybory, zgodne z komunikatem dyrektora CKE
  - AU.22. – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka.
*kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Wytyczne dotyczące zasad sanitarnych obowiązujących na egzaminach zawodowych w sesji ZIMA 2021
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły1) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się,
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek,
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos,
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Ten serwis korzysta z plików cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Szczegółowe informacje w Polityce ochrony prywatności. polityka prywatnosci.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk