Informacje o egzaminie maturalnym 2021

 


1. Absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu z:

a) języka polskiego (PP)

b) matematyki (PP)

c) wybranego języka obcego (PP).

2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu wymienionego
w pkt. 1.

Nie ma obowiązku:

a) przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

b) przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.

 

3. Informacje dotyczące korekty deklaracji maturalnej znajdują się na stronie OKE w Poznaniu - link

4. Osoby, które nie zamierzają dokonywać zmian w złożonych wcześniej deklaracjach informujemy, że:

a) zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa.
Do części ustnej może przystąpić wyłącznie osoba, która potrzebuje wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller).  Osoby, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, składają stosowną informację (załącznik 30 ) do dyrektora szkoły do 8 lutego 2021r.  W informacji absolwent uzasadnia  konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej  uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również  z egzaminu w części ustnej;

b) uczniowie / absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym na świadectwie, jako wynik będą mieli wpisane 0%;

c) uczniowie / absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym w kolejnych latach będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za te egzaminy.

5. Absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

6. Egzamin maturalny jest przeprowadzany  na podstawie wymagań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

7. Termin składania deklaracji ostatecznych  - 8 luty 2021.

 

https://www.oke.poznan.pl/cms,5723,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_
obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2020_2021.htm

 

 

KOMUNIKATY:

 

Ten serwis korzysta z plików cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Szczegółowe informacje w Polityce ochrony prywatności. polityka prywatnosci.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk